Staffan Granér

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
SökordMiljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol, Environmental History, Forest History, Forestry, Property Rights, Entitlements, Institutional economics, Time Preferences, Deforesting, Material flows, Charcoal

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
1. Skogsexploateringen och dess institutionella ramverk ca 1750-2000 Detta projekt syftar till att undersöka samspelet mellan den långsiktiga hushållningen med svenska skogsresurser och de olika former av institutionella ramverk som reglerar nyttjandet av skogarna. De övergripande frågorna är komparativa till sin karaktär och syftar till att belysa förutsättningarna för att handskas med avskogning och dess negativa effekter i moderna samhällen utifrån svenska historiska erfarenheter. 2 The market for charcoal in Sweden: social conflict and institutional change 1650-1850