Leif Klemedtson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordväxthusgaser, lustgas, metan, koldiod, processtudier, fältmätningar, mikrometeorologi, laser, modellering, Greenhouse gas, nitrous oxide, methane, carbon dioxide, process understanding, chambers, micrometeorology, laser, modelling

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min grupp mäter, modellerar väthusgas emissionerna (metan, lustgas, koldioxid) från terrestra ekosystem (skog, myr, åker), och genomför även process studier kopplade till biogeokemiska cykler vilka leder till emission av växthusgaser. Vi arbetar med ett stort antal olika metoder, från DNA metodik till lasrar för mikrometeoroliogiska mätningar i fält. Vi utför även utredningsuppdrag för myndigheter och näringslivet.