Wolfgang Kropp

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Sökordtrafikbuller, däckvägbanebuller, ljudmiljö, ljudlandskap,vibrationer, traffic noise, tyre/road noise, soundscape, sound propagation outdoors, noise control, vibration control

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/wk/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/wk/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
trafikbuller, ljudutbredning utomhus, ljudmiljö och stadsplanering, däck/vägbanebuller, byggnadsakustik, ljudmiljö inomhus, ljudlandskap i urban miljö, vibrationer i byggnader