Karen da Costa

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningMänskliga rättigheter
SökordGlobal Studies, International Human Rights Law, International Disaster Law, Public International Law, International Comparative Law.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/en/about/find-staff/karendacosta
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/karendacosta
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerLatinamerika och Karibien
LandBrazil.

Forskning / verksamhet