Leif Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordSkog, biomassa, kalhygge, stormskador, hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys, Forest, biomass, clear-cut, storm-damage, ocean, wind, sea surface current, sea-ice, radar, remote sensing

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/leif70/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/leif70/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
I radarfjärranalysgruppen bearbetar och analyserar vi radarbilder från satellit och flyg för att få fram information om vår omgivning och miljö. Forskningen fokuseras på tillämpningar för skog och hav.