Marina Povitkina

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökorddemokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik, democracy, corruption, quality of government, institutions, island states, SIDS, comparative environmental politics

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xpovma
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xpovma
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet