Alyssa Joyce

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMarina vetenskaper
Avdelning
Sökordcircular bioeconomy, food system innovation, nutrient re-use in fish farming and agriculture, food security and food equity, hidden hunger, sustainability, overfishing, reef conservation, sustainable aquatic resource management.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.marine.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xjoyal
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.marine.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xjoyal
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerÖstasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien , Latinamerika och Karibien , Nordamerika, Sydasien, Afrika söder om Sahara
LandColombia, Ecuador, Comoros, Kenya, Madagascar, Mauritius, Namibia, Philippines, Sri Lanka, South Africa, Tanzania, Timor-Leste, Uganda, Vanuatu, Vietnam, Zimbabwe

Forskning / verksamhet
food system transformation, equitable food systems, integrated aquatic food production, aquaponics