Nils Björling

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
SökordUrban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/nilbjo98
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/nilbjo98
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerEuropa och Centralasien
LandSverige, Denmark, Norge

Forskning / verksamhet