Henrik Leion

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/leion/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/leion/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Gruppen arbetar med förbränningskemi och bränsleomvandling inom CO2-infångning, förgasning, reformering och fluidiserad-bädd-förbränning. Främst arbetar vi med hur olika metalloxider kan accelerera omvandlingen av bränslet och reducera utsläpp av CO2, NOx, etc. Vi försöker både utveckla nya typer av metalloxider och arbeta för att metallinnehållande avfall och restprodukter skall kunna användas i de processer vi undersöker. De flesta processer som gruppen jobbar med sker i en fluidiserad bädd och därmed är också interaktionen mellan bäddmaterial och aska från bränslet en viktig del av forskning.