Martin Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionGMV (Chalmers)
Avdelning
SökordSustainable Development, SDG, SDSN, ecotoxicology, metagenomics, microbial community ecology, marine environment, periphyton, Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), antifouling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/marte/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/marte/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerEuropa och Centralasien , Latinamerika och Karibien , Afrika söder om Sahara
LandSpain, Senegal, Brazil

Forskning / verksamhet