Erik Elldér

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
SökordResvanor, stadsbyggnad, tillgänglighet, GIS

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xeller
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska es.handels.gu.se/english/units/unit-for-human-geography/about-us-contact-us/staff?languageId=100001&userId=xeller
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet