Ulf Petrusson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
SökordImmaterialrätt, privaträtt, Rättsekonom, Rättsvetenskap, intellektuella tillgångar, Law and technology

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ulfpetrusson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/ulfpetrusson
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet