Ulrika Holmberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningMarknadsföring
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xhoulr
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gri.handels.gu.se/english/about-us/staff--ny-publicera-ej-/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgri.handels.gu.se%2Fom-oss%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxhoulr&userId=xhoulr
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är intresserad av relationer mellan konsumenter och företag. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om relevansen av lojalitetsbegreppet ur konsument- och butikssynpunkt. 1994 försvarade jag licentiatuppsatsen "Konsumenters tillfredsställelse med butiker i tre branscher". Disputerat på avhandlingen : Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker