Helene Wåhlander

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
SökordHushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande, Family ecology, behaviour in a sustainable society, interaction in households, households and the environment, decisionmaking, consumption patterns, learning processes

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska -
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska -
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hushållsvetenskap Beroende och samspel mellan hushåll och samhälle rörande hållbar utveckling, hushållens beteende, val, vanor och beslutsfattande för att uppnå grundläggande behov, hantering av materiella och immateriella resurser, Arbetar också med lärarutbildning, inriktning hem- och konsumentkunskap Det innebär hushållsvetenskap och didaktik, elever och lärande med tonvikt på miljöperspektiv och internationellt perspektiv i Lpo 94 läroprocesser