Kristjan Laas

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Doktorand
SökordMiljörätt, kompensation, ålgräs, zostera marina, kustnära havsmiljö, Environmental law, compensation, eelgrass, zostera marina, coastal marine habitats

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska law.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xlaakr
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska law.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flaw.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxlaakr&userId=xlaakr
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljörättslig forskning med inriktning på skydd för kustnära havsmiljö (särskilt ålgräs, zostera marina), och hur kompensationsregler kan utvecklas till att bli en viktig del av den svenska miljölagstiftningen