Bengt Gunnarsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordUrban ekologi - urban biodiversitet - naturens påverkan på människor

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/bengtgunnarsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/bengtgunnarsson
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hur påverkas återhämtning efter stress av vistelse i naturmiljöer i städer? Hur bidrar biodiversitet till urbana ekosystem och ekosystemtjänster?