Anna Johnning

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningInfektionssjukdomar
Doktorand
SökordAntibiotikaresistens, läkemedelsutsläpp, fluoroquinoloner, Indien, bioinformatik, Antibiotic resistance, pharmaceutical pollution, fluoroquinolones, India, bioinformatics

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.chalmers.se/personer/johnning/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.chalmers.se/en/persons/johnning/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Bioinformatic studies of antibiotic resistance caused by pharmaceutical pollution in the environment