Dragana Davidovic

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Doktorand
SökordMiljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption, Environmental politics, climate policy, public opinion, environmental taxes, climate change, trust, corruption, quality of government

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xdavdr
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xdavdr
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskar på allmänhetens acceptans internationellt för miljöpolitiska styrmedel, med fokus på hur människors gröna (och ideologiska) värderingar interagerar med deras uppfattningar kring staten (huruvida den är effektiv, korrupt, opartisk/rättvis) och hur detta i sin tur påverkar deras attityder till olika typer av styrmedel (såsom skatter, subventioner och andra regleringar) som är riktade mot individer eller konsumenter.