Erik Andersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningFreds- och utvecklingsforskning
Sökordglobal politisk ekonomi, finansmarknader, globalisering, globala studier, hållbarhet,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/erikandersson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/erikandersson
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet