Paula Femenías

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsdesign
Sökordhållbart byggande, arkitektur, demonstrationsprojekt, lärande, kunskapsutbyte, utvärdering

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/femenias/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/femenias/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Riktlinjer för miljövänligt byggande. Målet med projektet är att identifiera tidiga beslut i projekteringsprocessen med en avgörande inverkan för den färdiga byggnadens miljöegenskaper. Genom att klarlägga beslutsprocessen vill vi bredda kunskapen och strukturera processen för sådana beslut. Målgrupper är byggherrar, konsulter och byggare. I en första fas görs två fallstudier för att fastställa metoden. Fallstudierna kommer att ge en bred beskrivning av projekten samt redogöra för beslutsprocessen vad beträffar miljöfrågor. Projektens miljöegenskaper kommer att utvärderas enligt några gängse värderingsmodeller. Genom intervjuer hoppas vi kunna fasställa nyckelaktörernas referensramar och värderingar rörande miljöfrågor.