Juan Castrellon

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
Doktorand
Sökordurban freight transport, liveable streets, freight parking, urban freight electrification, urbana godstransporter, beboeliga gator, godsparkering, urban godselektrifiering

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/juanpabl
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/juanpabl
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen11. Hållbara städer och samhällen
RegionerLatinamerika och Karibien
LandColombia

Forskning / verksamhet
Doktorand vid avdelningen Service Management and Logistics, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. Mitt forskningsämne handlar om urbana godstransporter, i specifika, identifiera problem, utmaningar och möjliga lösningar i hanteringen av godsparkering och laddning under elektrifieringsscenarier på stadskanten.