Per Knutsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordhållbar landsbygdsutveckling, hållbara försörjningssystem, tvärvetenskap, Kenya, Shaanxi, Kina, klimatförändringar, markanvändning, sårbarhet, anpassning, sustainable rural development, sustainable livelihoods, interdisciplinary, Kenya, Shaanxi, China, climate change, land use, vulnerability, adaptation

Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Egen hemsida: http://www.he.gu.se/personal/default.html Per Knutsson is involved in interdisciplinary research on sustainable rural development in East Africa and Shaanxi, China. "The Sustainable Livelihoods Approach" is used as an analytical framework in order to advance our understanding of the impacts of simultanous changes in climate as well as land use- and socio-economic policies on rural livelihoods. Results are already or very soon available as published articles in Land Degradation and Development (12:2001) and Climatic Change (xx:2005), and in a project report(http://www.gvc.gu.se/NGEO/rcg/madde/finalreport.pdf) klimatförändringar, landsbygdsutveckling. Afrika, Kina, fiske, Centralamerika Forskarutbildningens startår: 2001 Beräknat examensår: 2005 Handledare: Merritt Polk Handledarens institution: OVS, avdelningen för humanekologi Biträdande handledare: Madelene Ostwald Biträdande handledares institution: Geovetarcentrum, Naturgeografi Examinator: Hans Egneus, Humanekologi