Greg Peters

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordlivcykelanalys, hållbarhetsbedömning, selen, vatten, biosolids, hushållsprodukter, jordbruk, life cycle assessment, sustainability, selenium, water, biosolids, household products, agriculture

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/petersg/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/petersg/
Nätverk/temaområden
Globala målen6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerÖstasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien , Nordamerika
LandNorge, Danmark, Irland, Australien, USA

Forskning / verksamhet
Greg Peters arbetade med teknisk miljöplanering under i vattensektorn under sju år innan han fick ansvar för Hållbarhetsbedömningsprogrammet på Vattenforskningscentret på University of New South Wales. På Chalmers fortsätter han med forskning som ska göra hållbarhetsbedömningsverktyg mer precisa och relevanta till flera frågor. Typiska forskningsprojekt handlar om industrisektorer som vatten, jordbruk och kemi. Han arbetar även med frågor om den offentliga sektorn samt spridning av kemikalier i miljön. Han föreläser om miljöfrågor på universitet och i industriella sammanhang.