Mattias Sandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
SökordBarn, ungdomar, tätortsnära natur, friluftsliv, natursyn, hållbar utveckling, Children, young people, urban, outdoor recreation, environmental competence

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/mattiassandberg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/mattiassandberg
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning går ut på att undersöka barn/ungdomar i städer och deras förhållande till tätortsnära natur. Syftet är att undersöka vilka motiv som finns till att vistas i närnaturen, ifall det föreligger några hinder för att naturmötet ska äga rum (fysiska, tidsmässiga, ekonomiska, kulturella hinder) samt att undersöka ifall naturvistelse har något samband med barnens natursyn och förståelse för miljöproblematik. Forskarutbildningens startår: 2007 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Marie Stenseke Handledarens institution: Kulturgeografiska institutionen Biträdande handledare: Eva Thulin Biträdande handledares institution: Kulturgeografiska institutionen Examinator: Vet ej www.friluftsforskning.se