Elisabeth Punzi

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
Avdelning
Sökordpsykisk ohälsa, missbruk, migration, person-centrerade insatser, socialt arbete, psykologi, psykiatri, kreativa aktiviteter, kulturarv, kritiska perspektiv mental distress, substance abuse, migration, person-centred interventions,social work, psychology, psychiatry, creative activities, heritage, critical perspectives

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/elisabethpunzi
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/elisabethpunzi
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerÖstasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien , Nordamerika
LandTyskland, Österrike, Storbritannien, Italien, Australien, Kanada, USA

Forskning / verksamhet
Person-centrerade insatser för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem samt personer med migrationsbakgrund. Betydelse av platser, kulturarv och kreativa aktiviteter för hälsa och välbefinnnande hos ovan nämnda grupper.