Petra Adolfsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningManagement & Organisation
Sökordcity management, air quality, water quality.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xadope
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxadope&userId=xadope
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag har sedan 1994 arbetat i olika miljörelaterade projekt inom GRI och är sedan 1996 doktorand inom Managing Big Cities. Mitt avhandlingsprojekt behandlar hur miljön översätts exempelvis genom mätningar av luft för att bli en del av vardagspraktiken i en stad.