Nanna Rask

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Doktorand
SökordHållbara Städer, Politisk Ekologi, Intersektionalitet, Makt, Social- och miljörättvisa, Hållbar Omställning, Sociala rörelser och gräsrötter, Lokal Styrning, Hållbar Konsumtion, Alternativa Ekonomier och post-growth, Sustainable Cities, Political Ecology, Intersectionality, Power, Social and Environmental Justice, Grassroots Sustainability Transitions, Local Governance, Sustainable Consumption, Alternative and Diverse Economies, Post-growth

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xrasna
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska globalstudies.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xrasna
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning berör hur vi kan ställa om till hållbara och rättvisa samhällen genom en mer hollististisk syn på hållbar utveckling, där makt, rättvise-, klimat- och miljöfrågor hänger ihop. Jag fokuserar på projekt för hållbar omställning i städer, med fokus på hållbar konsumtion och alternativa ekonomier, samt kommuners styrning och roll för att underlätta och skynda på en hållbar omställning. Exempel på ytterligare forskningsintressen: miljörättvisa, (urban) politisk ekologi, intersektionalitet, sociala rörelser, urbefolkningsgruppers rättigheter, hållbara matsystem, posthumanism, relationer mellan människa och miljö, etik och forskningsmetodik såsom t.ex. 'more-than-representational methodologies'.