MariAnne Karlsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
Sökordhållbara persontransporter, mobilitet-som-tjänst (MaaS), sustainable transport, mobility-as-a-service

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/mak
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/mak
Nätverk/temaområden
Globala målen11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
MariAnne Karlssons forskning syftar till att utveckla kunskap om samspelet människa-tekniksystem i vid bemärkelse, kunskap som kan användas vid utveckling, implementering och utvärdering av (nya) tekniska produkter, tjänster och system. Tidigare forskning har bl.a. sökt förstå hushålls energianvändning och hur information (statisk respektive dynamisk) kan påverka denna användning. Pågående forskning fokuserar mobilitetstjänster (MaaS) och hur tillgången till delade resurser påverkar individers och hushålls agerande.