Anna Post

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
SökordSustainable food consumption, public meals, meal planning, food consumption, climate impact on meals, human ecology, resource management, meal and food habits, longitudinal research methodology, ethnography, sociology of food and meals, qualitative research methods,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annapost
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annapost
Nätverk/temaområden
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 12. Hållbar konsumtion och produktion
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet