Ingegärd Eliasson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Sökordstadsklimatologi; bebyggelseklimatologi; luftmiljö; lokalklimat; energi; komfort; planering; luftföroreningar; grönstruktur ;, urban climate; city climate; local climate; urban planning; green areas; energy; climate comfort; air quality; air environment; air ventilation;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska conservation.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xeliin
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska conservation.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xeliin
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Luftmiljön i bebyggda områden blir allt mer viktig i det moderna samhället. Klimatet har en avgörande betydelse för luftmiljön såväl då det gäller spridning av luftföroreningar, som energihushållning och komfort. Projektet "Stadens klimat" behandlar dels frågan om hur grönstrukturen påverkar det lokala klimatet i tätorter och dels frågan om hur klimatkunskap på bästa sätt kan utnyttjas i planeringsprocessen. Forskningsarbetet sker med anslag från BFR ocn är delvis ett samarbete med inst. för Stadsbyggnad/CTH.