Urban Strandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordkärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,, Nuclear waste management, political legitimacy, social planning, representative democracy

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/urbanstrandberg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/urbanstrandberg
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Studier av kärnavfallshanteringens institutionalisering i olika länder och internationella organisering