Lasse Tarvainen

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
AvdelningBotan
Sökordkoldioxid, gran, fältkammare, ekofysiologi, gasutbyte, fotosyntes, respiration, tillväxt, mikroklimat, carbon dioxide, spruce, chamber measurements, ecophysiology, gas exchange, photosynthesis, respiration, growth, microclimate

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xtarla
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska bioenv.gu.se/english/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fbioenv.gu.se%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxtarla&userId=xtarla
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Koldioxidutbyte mellan skog och atmosfär på träd- och ekosystemnivå Forskningsuppgiften ingår som en del i det pågående forskningsprojektet: Netto växthusgas emissioner från dikad högbördig skogsmark. Projektets mål är att mäta koldioxidflöden mellan träden och atmosfären. Resultat från mätningarna av koldioxidutbytet på trädnivå ska användas i modellering av utbytet på ekosystemnivå. Modelleringsresultaten ska valideras med hjälp av eddy covariance mätningar av ekosystemutbytet. Forskarutbildningens startår: 2005 Beräknat examensår: 2010 Handledare: Göran Wallin Handledarens institution: Växt- och Miljövetenskaper Biträdande handledares institution: Växt- och Miljövetenskaper Examinator: Åke Larsson CO2 exchange between forest and atmosphere on the tree and the ecosystem level This PhD project will be a part of a main project titled: Net greenhouse gas flux from drained fertile forest ecosystems. The aim of the project is to quantify the fluxes of CO2 between the trees and the atmosphere. The results from tree level measurements will be scaled up to the canopy and the ecosystem level. Ecosystem flux measurements using eddy covariance technique will be used to validate the modelling results. Engelska sökord: carbon dioxide, spruce, chamber measurements, ecophysiology, gas exchange, photosynthesis, respiration, growth, microclimate