Nathalie Östergård

HögskolaHögskolan Väst
Institution
Avdelning
Doktorand
Sökord

Hemsida Högskolan Väst, på svenska www.hv.se/personal/nathalie-ostergard/
Hemsida Högskolan Väst, på engelska www.hv.se/personal/nathalie-ostergard/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målenVet ej
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Doktorand som forskar inom hybrid arbetsmiljö och integrerat lärande inom projekt "Lead Hybrid". Mitt huvudfokus är ledarskap, innovation och kundinteraktion i en digital och komplex arbetsmiljö. Studien utförs i samarbete med flera industribolag.