Staffan Appelgren

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningSocialantropologi
Sökordkulturarv, turism, konsumtion, Göteborg, Tokyo, secondhand, retro, bevarande, heritage, tourism, consumption, Gothenburg, Tokyo, second-hand, retro, preservation,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/staffanappelgren
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/staffanappelgren
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Frågor om livsstilar, kultur, vem man bygger för, kulturarv och antropologi.