Karl Dahlquist

HögskolaHögskolan Väst
Institution
Avdelning
Sökord

Hemsida Högskolan Väst, på svenska www.hv.se/en/staff/karl-dahlquist/
Hemsida Högskolan Väst, på engelska www.hv.se/personal/karl-dahlquist/
Nätverk/temaområden
Globala målen7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerNordamerika
Land

Forskning / verksamhet