Frida Boräng

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/fridaborang
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/fridaborang
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen7. Hållbar energi , 16. Fredliga och inkluderande samhällen
RegionerAfrika söder om Sahara
Land

Forskning / verksamhet