Martin Hassellöv

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
SökordKolloider, colloid, partiklar, metaller, porvatten, sediment, spårelement, grundvatten, dagvatten, muddring, Colloids, particles, metals, elements, sediment, porewater, sediment, groundwater, stormwater, dredging

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xhassm
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxhassm&userId=xhassm
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Reaktion och transport av tungmetaller i miljön. Kolloiders roll för bindning och transport av metaller Diffusiv transport av tungmetaller i sediment-porvatten Mobilisering av metaller vid muddring Kolloidalt medierad transport av föroreningar i dagvatten och grundvatten Jag accepterar att mitt namn, min institution och mina sökord publiceras på GMVs hemsida.