Sesha Raghavan

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordElektromobilitet, teknoekonomiska bedömningar, LCA, växthusgas reducering, elektrisk kraft-transport interaktion, kvantitativ policyanalys ; Electromobility, technoeconomic analysis, LCA, GHG mitigation, electric power-transport interaction, quantitative policy analysis

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/en/staff/Pages/sessri.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/sessri
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen7. Hållbar energi , 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning fokuserar på miljökonsekvenserna av livscykeln av de pågående trenderna inom elektrifiering av fordon och dess stödjande ekosystem. Speciellt metall och kritiska råvaror som är nödvändiga för att realisera storskalig användning av utsläppsfria fordon och också möjligheten till flaskhalsar i försörjningskedjan. Min bakgrund inom elektroteknik. Jag avslutade min doktorsexamen i transportteknik och policy.