Göran Berndes

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordfysisk resursteori; bärkraftighetsprinciper; samhällets ämnesomsättning; kompostering; biodegradabilitet;, physical resource theory; sustainability; cyclonomy; composting; biodegradability;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/frtgb/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/frtgb/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag studerar relationer mellan resurser, miljö och samhälle, vilket bygger på kunskap från såväl natur- som samhällsvetenskap. Metoder att beskriva konsekvenser av olika samhälleliga strategival kommer att studeras. Detta kan exempelvis vara beskrivningsmodeller över energi- och materialflöden inom teknosfären eller mellan teknosfär och ekosfär. Jag deltar i projektet "Ett fysiskt konsistent scenario för ett framtida uthålligt Sverige". Detta syftar till att visa på olika möjligheter för hur samhällets ämnesomsättning på ett uthålligt sätt kan inordnas i de naturliga systemen. Speciell vikt läggs i projektet vid fysisk konsistens över olika sektorsgränser. Enskilda sektorsscenarier över hållbara energisystem, transportsystem etc skall sammantagna vara konsistenta. Jag studerar också olika material och produkters biodegradabilitet och såväl funktionella frågeställningar kring huruvida produkter är lämpliga att låta ingå i en källsorterad kompostfraktion, som mer materialinriktade frågor kring t ex grad av bionedbrytbarhet och nedbrytningsvägar kan besvaras.