Christina Olsen Lundh

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordutsläppsrätter, handel, Kyoto, emissions trading, Kyoto

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska law.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xolsec
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska law.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flaw.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxolsec&userId=xolsec
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är forskarstuderande vid Göteborgs Universitet Civilrätt och handel med utsläppsrätter Forskarutbildningens startår: 2004 Beräknat examensår: 2009 Handledare: Filip Bladini Handledarens institution: Juridiska institutionen Biträdande handledare: Lena Gipperth Biträdande handledares institution: Juridiska institutionen Examinator: -