Deliang Chen

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
SökordMeteorologi, regional klimatologi, matematik modellering, klimatsystemet, mikro och lokal klimatologi, tillämpad klimatologi, UV och ozon, deposition, Göteborg, Kina, klimatändringar, Meteorology, Regional Climatology, Mathematical Modelling, The Climate System, Micro och Local Climatology, Applied Climatology, UV Radiation and Ozone, Deposition, Göteborg, China, Climate Change

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xchede
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxchede&userId=xchede
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Undervisning På grundutbildningsnivå har jag undervisade i följande kurser: klimatsystemet, mikro och lokal klimatologi, och tillämpad klimatologi. Jag har utvecklat och undervisat i några doktorandkurser både i Tyskland och i Sverige: ‘Atmospheric Dynamics and Climate Modeling’ vid Bremens universitet, ‘Modeling in Physical Geography’ vid Göteborgs och Stockholms universitet, ‘Meteorology Today for Scientists and Engineers’ vid Chalmers Teknisk Högskolan, och ‘Computerised Environmental Modelling’ vid Göteborgs universitet. Forskning Jag är högskolelektor i fysikalisk meteorologi vid Naturgeografiska avdelningen, Geovetarcentrum, Göteborgs universitet. Jag blev Docent 1996 i ämnet. Min forskning är inriktad mot tillämpning av matematik modellering och tillämpade klimatologi och meteorologi. Jag är särskilt intresserade i regional klimatologi i Sverige, regional UV och ozon variationer och deposition av gaser.