Stefan Hulth

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordbiogeokemi; diagenes; bentiska flöden; bentiska massbalanser; sediment; porvatten; diffusion; kol; kväve; fosfor; kisel; Syre;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning angående kemiska utbytesprocesser vid gränsytan mellan sediment och havsvatten samt tidig kemisk diagenes i marina sediment. Tungmetaller och andra miljögifter som absorberas till partiklar kan vid processerna ovan frigöras till bottenvattnet och återgå till det biologiska kretsloppet. Förutom in-situ experiment utföres en stor del av försöken genom inkubationer på laboratoriet där naturliga förhållanden simuleras.