Elin Löfström-Engdahl

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKärnkemi
Doktorand
SökordKemi, kärnavfall, industriellt avfall,hållbar avfallshantering, återvinning, Chemistry, nuclear waste, industrial waste, sustainable waste treatment, recycling

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Fokus för min forskning ligger på använt kärnbränsle. Använt kärnbränsle är farligt för miljö och människor under mycket lång tid. Men genom att transmutera, förvandla, de långlivade aktinoiderna däri till mer kortlivade eller stabila isotoper kan det göras mindre farligt. För att kunna transmutera dessa, så måste de dock separeras från resten av avfallet. Denna separation kan erhållas genom vätske-vätskeextraktion. Det är med dessa tvåfassystem, vatten-olja, som Elin arbetar. Det huvudsakliga arbetet består då i att förklara de effekter på extraktion man ser av olika diluenter.