Lars Barregård

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningSamhällsmedicin och folkhälsa
SökordToxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa, Toxic metals, air pollution, environmental medicine, health

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/larsbarregard
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/larsbarregard
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Arbets- och miljömedicinsk forskning med tyngdpunkt på metaller och luftföroreningar. Toxikologisk och epidemiologisk inriktning.