Kristoffer Ekberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik, vetenskap och samhälle
SökordMiljöhistoria, politisk historia, sociala rörelser, utopi, modern historia, klimatförnekelse, Environmental history, political history, social movements, utopia, modern history, climate change denial

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/kekberg
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/kekberg
Nätverk/temaområden
Globala målen7. Hållbar energi , 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerEuropa och Centralasien , Nordamerika
Land

Forskning / verksamhet
Kristoffer Ekberg är historiker med inriktning mot miljöhistoria, politisk historia och sociala rörelser. Hans forskning rör vilken kunskap som historiskt sett har funnits i klimatfrågan och hur industri, forskare och politiker agerat utifrån denna kunskap. Målet är att kartlägga kunskapsspridningen i Sverige och ge en bättre förståelse för hur nya frågor tar sig in i, eller utmanövreras från politiken.