Patrick Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökordstratosfäriskt ozon; millimetervågor; inverteringsalgoritmer; ozon; satellit; UV-ljus;, Ozone chemistry and depletion, atmospheric water, atmospheric dynamics, upper troposphere, statosphere, mesosphere, remote sensing, radiative transfer, inversion methodology

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/patrick2/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/patrick2/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Ozonet på höga höjder i atmosfären utgör en mycket viktig faktor för livet på jorden eftersom ozonet absorberar solens UV-ljus som annars allvarligt skulle skada djur och växter. Användandet av olika kemikalier kan minska mängden ozon. Detta har verifierats genom mätningar och teoretiska beräkningar. Hur stor denna påverkan är är dock inte fastslagen. Stratosfäriskt ozon kan mätas med millimetervågsteknik, vilket på många sätt är bättre än de traditionella mätmetoder som används. I projektet görs mätningar både från marknivå och satellit. Tyngdpunkten i arbetet kommer ligger på att utveckla de beräkningsmetoder som krävs för att med god noggrannhet bestämma ozonmängden.