Fredrik Söderbaum

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningFreds- och utvecklingsforskning
Sökordfattigdom, utveckling, samhällsstyrning, bistånd, Afrika, internationella institutioner, makt, fred, vatten, hälsa, poverty, development, aid, global governance, Africa, power, peace, water, health

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsodfr
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.globalstudies.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xsodfr
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet