Meta Berghauser Pont

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordspatial analysis, urban density, network centrality

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/meta/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/meta/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
RegionerEuropa och Centralasien , Nordamerika
Land

Forskning / verksamhet
Meta Berghauser Pont är universitetslektor i stadsbyggnad och leder tillsammans med Lars Marcus forskningsgruppen the Spatial Morphology Group (SMoG). Hennes forskning fokuserar på urban morfologi och särskilt hur man kan mäta staden för att bättre förstår hur stadens utformning kan stödja eller motverka sociala, ekonomiska och ekologiska processer. Hon utvecklar analysmodeller för att visa sambanden mellan stadens täthet och centralitet och dess performativitet.