Magnus Skoglundh

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/skoglund/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/skoglund/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
för att eliminera/minimera utsläpp av skadliga emissioner inom transportsektorn.