Evert Ljungström

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordgasfaskinetik: heterogena reaktioner: nitratradikal; peroxyacetylnitrat; salpetersyra;

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Laboratoriestudier av homogen och heterogen kinetik för omsättning av kväveoxider och organiska ämnen. Främst studeras föreningar som kan ha betydelse för atmosfärens kemi.